JKP ENERGETIKA JKP ENERGETIKA JKP ENERGETIKA JKP ENERGETIKA

ЈКП ЕНЕРГЕТИКА Трстеник

Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Енергетика“ Трстеник,
основано је 21.августа 2003.године, издвајањем из система „Прва петолетка“ Трстеник.

06.03.2019.
Набавка горива за возила (JNMV.04/2019)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

26.02.2019.
Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања (JNMV.03/2019)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

26.02.2019.
Набавка предизолованих цеви и елемента (JNMV.02/2019)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

21.02.2019.
Надоградња система за даљински надзор и управљање 50 топлотних подстаница у Трстенику (JNMV.01/2019)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација