JKP ENERGETIKA JKP ENERGETIKA

ЈКП ЕНЕРГЕТИКА Трстеник

Програм КfW 4

У периоду 2013-2015. године у оквиру одобрених средстава из програма КfW 4 и средстава добијених од Владе Републике Србије, извршила би се реконструкција комплетне дистрибутивне мреже уградњом нових пакетних подстаница са циљем повећања енергетске ефикасности.