JKP ENERGETIKA JKP ENERGETIKA

ЈКП ЕНЕРГЕТИКА Трстеник

Јавнa набавкa добара

АКТУЕЛНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ
06.03.2019.
Набавка горива за возила (JNMV.04/2019)
Преузимање документације (PDF)
Јавни позив
Конкурсна документација
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива до 12.00 часова.


26.02.2019.
Грађевински радови приликом санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања (JNMV.03/2019)
Преузимање документације (PDF)
Јавни позив
Конкурсна документација
Рок за подношење понуда је 11.03.2019. године до 12.00 часова
26.02.2019.
Набавка предизолованих цеви и елемента (JNMV.02/2019)
Преузимање документације (PDF)
Јавни позив
Конкурсна документација
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива
21.02.2019.
Надоградња система за даљински надзор и управљање 50 топлотних подстаница у Трстенику (JNMV.01/2019)
Преузимање документације (PDF)
Јавни позив
Конкурсна документација

10.09.2018.
Набавка доставног возила (JNMV.04/2018)
Преузимање документације (PDF)
Јавни позив
Конкурсна документација

22.02.2018.
Циркулационе пумпе за енергетске централе (JNMV.03/2018)
Преузимање документације (PDF)
Јавни позив
Конкурсна документација

26.01.2018.
Предизоловане цеви и елементи (JNMV.02/2018)
Преузимање документације (PDF)
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели Уговора

18.01.2018.
Набавка путничког возила (JNMV.01/2018)
Преузимање документације (PDF)
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом уговору

13.10.2017.
Јавни позив за достављање понуда за продају отпадног материјала из топлотних постројења и цевовода
Преузимање документације (PDF)
Јавни позив
Конкурсна документација

22.8.2017.
Позив за набавку енергента-природног гаса за грејну сезону 2017/2018
Преузимање документације (PDF)
Позив за подношење понуда