JKP ENERGETIKA JKP ENERGETIKA

ЈКП ЕНЕРГЕТИКА Трстеник

Цена грејања

Цена грејања је дефинисана Уредбом о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије у грејној сезони 2012/2013.години („Сл.гласник“ РС бр. 101 од 23.10.2012. год.) и Одлуке о тарифном систему за обрачун топлотне енергије и услуга
(„Сл. лист“ општине Трстеник бр. 6а од 23.12.2005.год.).